<p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&#10;&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background:white">Sincik 0le Devlet Hastanesine <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>yeni al1nan<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>di_ nitinin kurulumu yap1lm1_ olup, 2 Di_ Hekimi ile halka hizmet vermektedir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;&#10;text-align:justify;text-indent:35.4pt;line-height:normal;mso-outline-level:&#10;3;background:white"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:&#10;TR;mso-bidi-font-weight:bold">Konuyla ilgili a1klamalarda bulunan; Sincik 0le Devlet Hastanesi Ba_hekimi Uzm. Dr. Ramazan Sar1gl&ldquo;Di_ Polikliniinde hastalar1m1za di_ ekimi, di_ ta_1 temizlii, kanal tedavisi, protez i_lemleri yap1lmakta olup<a name="_GoBack"></a>, ayr1ca di_ hekimlerimizin sal1 ve per_embe gnleri 17:00 -20:00 saatlerinde ek mesai yapmalar1, acil hastalar iin haftan1n 4 gn icap nbet tutmalar1ndan dolay1 hasta memnuniyeti st dzeydedir. Yeni kurulan di_ niti ile birlikte hem hizmet kalitesini ykseltmekte hem de hasta sevklerinin nne gemi_ bulunmaktay1z&rdquo;dedi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;&#10;text-align:justify;text-indent:35.4pt;line-height:normal;mso-outline-level:&#10;3;background:white"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:&#10;TR;mso-bidi-font-weight:bold">Szlerine devam eden Sar1gl; Di_ niti al1m1 srecinde emei geen ve hastanemizin her trl olanaklar1 iin desteini esirgemeyen ba_ta Ad1yaman<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>0l Sal1k Mdr Uzm. Dr. Erdoan Z <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ve<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ekibine <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>te_ekkrlerini sunarak, daima en iyi sal1k <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>hizmeti vermeye devam edeceklerini <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>belirtti.<o:p></o:p></span></p>