<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(241, 240, 240);">Gerger ilesinde dn gece ba_layan orman yang1n1nda Ama kynn ukuruk mezras1n1 yanmaktan kyller kurtard1. Dn ak_am saat 21.00 s1ralar1nda Gerger ilesinin Ama Kynn ukuruk mezras1nda orman yang1n1 1kt1. Rzgar1n etkisi ile bir anda yay1lan yang1n ukuruk mezras1nda doru ilerlemeye ba_lad1. 0tfaiyeye haber verildi ancak yang1n1 sndrmeye gelen Gerger Belediyesinin eski bir itfaiye arac1 yang1n1 sndremedi. Mezran1n evlerine yakla_an yang1n kylleri korkuttu. Kyller kazma-krek ve su kovalar1 ile yang1n1n kye girmesini nledi. Kyn etraf1ndaki ormanl1k alan ve ekili tm mahsuller kl oldu. Yang1n1 haber alan Gerger Kaymakam1 olay yerine geldi. Byk maddi hasara neden olan yang1n rzgar1n etkisi ile yay1larak devam ediyor.</span></span></p>